Kelan lääkinnällinen kuntoutus

Kuntoutuksen tarkoituksena on auttaa asiakasta selviytymään arkielämän toiminnoista paremmin ja työskentelemään sairaudesta tai vammasta huolimatta.

Kelan lääkinnällinen kuntoutus on Kelan järjestämää kuntoutusta alle 65-vuotiaille vaikeavammaisille ja korvaa kuntoutuksesta aiheutuneita kustannuksia. Kuntoutuksen tarkoituksena on auttaa asiakasta selviytymään arkielämän toiminnoista paremmin ja työskentelemään sairaudesta tai vammasta huolimatta. Kuntoutuksen tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn turvaaminen tai parantuminen. Yrityksemme tuottaa avoterapia palvelua Kelan vaikeavammaisille lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaille.

Vaikeavammaiseksi katsotaan henkilö, jolla

  • sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutuu yleistä lääketieteellistä ja toiminnallista haittaa, jonka vuoksi tarvitaan vähintään vuoden kestävää kuntoutusta
  • haitta on niin suuri, että hänellä on sen vuoksi huomattavia vaikeuksia tai rasituksia selviytyä jokapäiväisistä toimistaan kotona, koulussa, työelämässä ja muissa elämäntilanteissa julkisen laitoshoidon ulkopuolella.

Lisäksi edellytetään, että henkilö saa

  • korotettua tai ylintä alle 16-vuotiaan vammaistukea
  • korotettua tai ylintä 16 vuotta täyttäneen vammaistukea
  • korotettua tai ylintä eläkettä saavan hoitotukea tai
  • ylintä 16 vuotta täyttäneen vammaistukea työkyvyttömyyseläkkeen lepäämisajalta.

Varaa aika

Lue lisää Kelan lääkinnällisestä kuntoutuksesta:

Lue lisää