OMT-fysioterapia

Nikamien, nivelten ja pehmytkudosten tutkimiseen ja hoitoon erikoistunut fysioterapian osa-alue

Ortopedinen Manuaalinen Terapia (OMT) on fysioterapian erikoisala, joka keskittyy henkilön fyysisen toimintakyvyn arviointiin, hermo-, lihas- ja nivelrakenteiden tutkimiseen ja terapiaan sekä toimintahäiriöiden ennaltaehkäisyyn. OMT perustuu tarkkaan tutkimiseen ja kliiniseen päättelyyn. Terapiamuotoina käytetään muun muassa manuaalisia tekniikoita ja terapeuttista harjoittelua. Asianmukaisella ohjauksella sekä omatoimisella harjoittelulla pyritään tuki- ja liikuntaelinongelmien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Lisäksi tutkimisessa ja terapiassa huomioidaan yksilöllisesti kunkin henkilön psykososiaaliset ja ympäristötekijät.

Lisätietoja: www.somty.fi

Varaa aika

Apua muun muassa seuraaviin vaivoihin:

  • nikamien toimintahäiriöt, mm. fasettilukot
  • hermoperäiset oireet
  • päänsäryt
  • pitkittyneet tuki- ja liikuntaelinoireet