Fysioterapia OMT

OMT eli Ortopedinen Manuaalinen Fysioterapia on fysioterapian erikoisala, joka keskittyy fyysisen toimintakyvyn arviointiin hermo-, lihas- ja nivelrakenteiden tutkimiseen ja terapiaan, sekä toimintahäiriöiden ennaltaehkäisyyn.

Käytännön hoitokeinoina voivat alussa olla erilaiset manuaaliset menetelmät, kuten nivelten mobilisaatio tai manipulaatio sekä pehmytkudoskäsittelyt.

Näillä hoitokeinoilla luodaan edellytykset asiakkaan omalle harjoittelulle, joka tasapainottaa ongelman aiheuttamaa toiminnanhäiriötä ja ennaltaehkäisee oireiden uusiutumista.


Lisätietoja: www.somty.fi

   

 

Toteutus Nettitaivas