Fysioterapia

 Fysioterapian tavoite on ylläpitää ja parantaa ihmisten toimintakykyä ja liikkumista. Fysioterapian keskeinen tehtäväkenttä on arvioida kuntoutujan yleistä terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja tehdä toiminta arvio hänen toimintaympäristössään.

Fysioterapeutti arvioi myös apuvälinetarvetta ja ohjaa niiden käyttöä. Kuntoutujaa aktivoidaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään, toimintakyvystään ja niiden edistämiseen liittyvistä valinnoista yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa.

Fysioterapia on osa julkista ja yksityistä sosiaali-, terveys-, ja kuntoutus-palvelujärjestelmää.

Lisätietoja www.suomenfysioterapeutit.fi

 

   

 

Toteutus Nettitaivas